Funktionsnedsat – Københavns Universitet

Funktionsnedsættelse og special pædagogisk støtte (SPS)

For dig, der ikke studerer på KU endnu

Hvis du vil søge optagelse på Københavns Universitet, og du har en funktionsnedsættelse eller hvis du har behov for Specialpædagogisk Støtte (SPS), dispensation eller lignende, kan du finde mere information her: www.studier.ku.dk/bachelor/funktionsnedsat/ 

For dig, der studerer på KU

Hvis du allerede er studerende på Københavns Universitet og har behov for særlig støtte og hjælp, Specialpædagogisk Støtte, dispensation eller lignende, skal du gå ind på din Uddannelsesside og se under "Uddannelsens forløb" på www.kunet.dk.